Další online poradna proběhne v úterý 25. června v čase od 19:00 do 21:00hodin. K dispozici vám bude Mgr. Zdeňka Zamazalová, vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin s více než 25 letou zkušenosti z OSPOD na Městském úřadě Telč a Magistrátu města Jihlavy. Aktuálně v provozu je emailová poradna, kam můžete i nadále zasílat svoje dotazy: budouci@pestouni.cz. S důvěrou se na nás obraťte. Inspirovat se můžete také zodpovězenými dotazy online poradny zde.

Online poradna

Vaše zpráva do online poradny *

Před odesláním dotazu si prosím přečtěte pravidla online poradny

Pravidla online poradny

  • V online poradně můžete komunikovat s odborníky v reálném čase na téma z oblasti náhradní rodinné péče.
  • Na stránkách poradny dopředu avizujeme, který z odborníků bude vám k dispozici v ten konkrétní den. Budou to zejména psychologové z oblasti NRP, stávající pěstouni, pracovníci doprovázejících organizací, případně zástupci OSPOD.
  • Poradna je anonymní. Není nutné vyplňovat vaše skutečné jméno ani email. Žádné informace neshromažďujeme.
  • Formulujte svůj dotaz s ohledem na ochranu svých citlivých údajů o sobě či o jiných osobách.
  • V případě, že dotaz bude obsahovat hanlivé, nenávistné či pohoršující výrazy, nebudeme ho zveřejňovat ani na něj odpovídat.
  • Poradna je bezplatná.
  • Pokud máte otázku, která je spíše citlivějšího anebo specifického rázu, takže může vyžadovat delší čas na posouzení a zpracování, zašlete ji nejlépe do emailové poradny prostřednictvím formuláře anebo přímo na e-mail budouci@pestouni.cz. Odpověď nebude možné zpracovat v reálném čase, budeme se snažit odpovědět do tří pracovních dnů přímo na váš email.
Otázky a odpovědi
25. června 2024

Dobrý den, mě by zajímalo, proč jsou změny ohledně pěstounství čím dál víc k horšímu? Jsem v systému řadu let a opravdu nechápu, proč je kladen tak obrovský důraz na nejlepší zájem bio rodiče, nikoliv samotného dítěte. Kontakty nejsou vždy pro dítě přínosné a i tak je dítě nucené ke podstupovat. Dále nechápu, proč v otázce vrácení dítěte do bio rodiny též není kladen důraz na nejlepší zájem dítěte, ten je přeci nejpřednější? Po počátečním nadšení může toto mnohé nové pěstouny odradit. Systém jich má málo a velmi je potřebuje. Čím horší právní podmínky pro pěstouny= tím více dětí v ústavech.

Zobrazit odpověď

Dobrý večer,

děkuji Vám za dotaz a také za  Váš zájem o náhradní rodičovství. Souhlasím s Vámi, že nejdůležitější je nejlepší zájem dítěte. Přístup všech zúčastněných subjektů by měl být na základě vzájemné spolupráce a důvěry. Pěstounská rodina by měla mít podporu ze strany sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany i klíčového pracovníka z doprovázející organizace. Kontakty dětí se členy své biologické rodiny musí být vždy pro dítě bezpečné a přínosné. Je třeba jim věnovat individuální přípravu.

Mým přáním také je, aby podmínky pro pěstounskou péči byly stabilní a příznivé pro žadatele o náhradní rodičovství. Žadatelům o náhradní rodinnou péči je nutné podávat komplexní informace o tom, co výchova dětí v náhradní rodině obnáší.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Zdeňka Zamazalová
vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin
25. června 2024

Dobrý den, můžete prosím uvést, kolik žadatelů o NRP jste měli loni u Vás v Telči? Děkuji, K.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Od ledna 2023 zahájila svou činnost v kraji Vysočina Poradna náhradní rodinné péče Telč. V loňském roce jsme poskytovali  individuální poradenství 16 zájemcům o náhradní rodinnou péči a uspořádali jsme několik besed. Kolik žadatelů si nakonec podalo žádost  o zprostředkování pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo osvojení nedokáži posoudit, neboť žádosti se podávají na obecních úřadem obcí s rozšířenou působností.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Zdeňka Zamazalová
vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin
25. června 2024

Dobrý večer,
sleduji dění kolem náhradní péče o děti. Vím, že pěstounů je nedostatek. Sama také vím, že jako samožadatelka, dobře situovaná, s dobrým zaměstnáním, bych dokázala pomoci jednomu dítěti, které to potřebuje. Mám nějaké možnosti, jak toho dosáhnout? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dobrý večer,

děkuji Vám za Váš dotaz a také za zájem o pěstounství. Určitě i jako jednotlivec si můžete podat žádost o pěstounství. Žádost můžete podat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle Vašeho trvalého pobytu. Budete zde jednat se sociálním pracovníkem, který Vám podá konkrétní informace o průběhu podání a posuzování žádosti a zprostředkování pěstounské péče. Navštíví i Vaši domácnost. Součástí tohoto procesu je také psychologické vyšetření a absolvování příprav v rozsahu 48 hodin.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Zdeňka Zamazalová
vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin
25. června 2024

Dobrý den, s manželem uvažujeme o pěstounské péči. Já pracuji jako pečovatelka u dětí s kombinovaným postižením. Oba jsme myslím celkem otevřeni co se týče dítěte (nevadí romské dítě, či dítě s handicapem).
Akorát procházíme insolvencí. Jelikož vím, že přípravy trvají někdy i více než rok, chtěla bych se zeptat, zda je možné žádost o pěstounskou péči podat na ospod třeba rok a půl před koncem insolvence, nebo až po jejím úplném ukončení? Děkuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

děkuji Vám za dotaz. Při posuzování žádosti o pěstounskou péči je ekonomická situace rodiny pouze jedním z hledisek. Jestliže je Vaše finanční situace i v období insolvence stabilní, je možné žádost o pěstounskou péči podat již nyní. Proces posuzování žádosti o zařazení do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči trvá delší dobu, kterou je možné využít právě pro přípravu na pěstounství.

Děkuji Vám za Váš zájem o pěstounství.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Zdeňka Zamazalová
vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin
25. června 2024

Dobrý večer, jaké podmínky jsou kladené na pěstouny? Kde najdu informaci, které děti potřebují pomoc? Jak je to s důchodem, zdravotním pojištěním, kdybych se stál pěstounem? Nic o tom nevím. Děkuji.

Zobrazit odpověď

Dobrý večer,

děkuji za Váš dotaz.

Pěstounem se může stát jednotlivec nebo manželský pár, případně jeden z manželů se souhlasem druhého. Žadatel o pěstounskou péči musí mít trvalý pobyt na území České republiky a musí skýtat záruky řádné péče o svěřené dítě. Svou žádost uplatňuje na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle svého trvalého pobytu. Žádosti o pěstounskou péči se posuzují komplexně. Kromě  ekonomickým poměrů se zkoumá také  osobnost žadatelů, motivace, která je vedla k podání žádosti, předpoklady k výchově dětí, stabilita partnerského vztahu, prostředí a také posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatelů přijmout další dítě do rodiny. Musí také splňovat předpoklady ke spolupráci s biologickou rodinou svěřeného dítěte.

Na otázku, jaké děti potřebují pomoci, mohu odpovědět obecně.  Jedná se o děti, o které nemohou, neumí nebo nechtějí pečovat jeho rodiče, případně širší rodina. O zprostředkování pěstounské péče rozhoduje krajský úřad. Obecně lze říci, že pracovníci krajského úřadu vyhledávají pro konkrétní dítě nejvhodnější rodinu z řady žadatelů, kteří byli zařazeni do evidence osob vhodných vykonávat pěstounskou péči.

Pěstoun, který vykonává zprostředkovanou pěstounskou péči, pobírá měsíčně odměnu pěstouna. Odměna pěstouna se považuje za příjem za závislé činnosti. Pěstoun je tedy pojištěn a doba, po kterou pobírá odměnu pěstouna, se započítává jako odpracovaná doba pro výpočet důchodu.

Děkuji Vám za Váš zájem o pěstounství.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Zdeňka Zamazalová
vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin
30. dubna 2024

Vážená paní doktorko, přiznám se, že už jsem se ptala u nás na OSPOD a dostala jsem spíše zápornou odpověď. Ale možná mi poradíte ze své praxe. Zvažuji přechodné pěstounství. Je mi přes 30, žiji sama, partnera nemám ani v tomto směru se nějak nerealizuji. Mám výborné zázemí, podporu rodiny, v práci by nebyl problém se na vším slušně dohodnout. Sociální pracovnice mi řekla, ať si ještě nechám nějaký čas na rozmyšlenou. Já ale celkem vím, co chci a o PPPD toho mám hodně načteného. Vím, že se to nám, samožadatelům i mladým, spíše nedoporučuje, že k dítěti přilneme apod. Já u sebe v tom problém vůbec nevidím. Mám dvě neteře od bráchy, hlídám je často a nemám pocit, že bych se k nim chorobně vázala atd. Rovněž vím, že je to péče 24/7. Ale jak jsem psala, rodina mne podporuje, táta i mamka budou schopní vypomáhat. Mám zkusit podat žádost i přes skeptický postoj paní úřednice? Co byste poradila a moc děkuji za odpověď. L.N.

Zobrazit odpověď

Vážená paní, setkávám se i s tím, že OSPOD ne vždy podporuje zájemce v jejich úmyslu stát se náhradními rodiči; a věřím, že k tomu mohou mít i dobrý důvod. Ve Vašem případě se domnívám (byť pouze na základě Vašich informací, kterým ovšem nemám žádný důvod nevěřit), že byste se mohla stát přechodnou pěstounkou. Partner není rozhodující, věkem určitě vyhovujete, snažíte se získávat vědomosti o problematice, je skvělé, že máte podporu i od širší rodiny. Pokud jde o přilnutí k „přechodnému“ dítěti, je zcela přirozené a pokud by se tak nestalo, bylo by to kontraproduktivní; dítě má zažít přijetí od významné osoby. Samozřejmě, je třeba mít stále na paměti, že dítě v jeho „nejlepším zájmu“ předáme dál, do nové náruče, s jeho dobrou zkušeností s láskyplnou péčí přechodné pěstounky. Toho jste si jistě vědoma a myslím, že u Vás nejde o okamžitý nápad. Takže pokud mohu radit, jděte i přes skeptický postoj, na který jste narazila. Děkuji a přeji hodně síly a vytrvalosti. S pozdravem

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
30. dubna 2024

sleduji vaši rubriku hledáme mámu, tátu, vím o pěstounech, co si vzali děti z této rubriky do péče. deláte záslužnou práci. Ale poslední dobou tam nic nepřibylo, jak to? Všude se píše že nevím kolik 6000 dětí čekají na mámu a tátu, tak kde ty děti jsou?. a pak jsme na druhé straně my, prošli jsme celým tím kolečkem a čekáme už dva roky. To není normální. i přes rubriku jsme žádali, kraj to nepodpořil. Pak se vyhodí tisíce za kampaně, že hledají pěstouny.

Zobrazit odpověď

Dobrý den, nemohu než s Vámi souhlasit. Věc se má tak, že jsme závislí na ochotě jednotlivých krajských úřadů, které nám sdělují informace o dětech, pro něž nemohou z nejrůznějších důvodů v tom kterém kraji najít vhodnou pěstounskou či osvojitelskou rodinu. Uveřejněním dětí v naší rubrice se tato šance výrazně zvyšuje, a jsme proto rádi za každé dítě, které se k nám tímto způsobem dostane. Bohužel ne všechny krajské úřady s námi spolupracují, a máte pravdu, v poslední době nám přišlo do rubriky méně dětí (poslala jsem i „urgence“ a věřím, že se situace zlepší). „Získané děti“ nyní uveřejňujeme ihned, jak nám přijdou. Vždy mě velmi mrzí, když se zprostředkování nezadaří, i když chápu, že důvody pro to mohou být různé. Ale čekací doby jsou i podle našeho názoru mnohdy příliš dlouhé; tam také hraje roli, jaké jsou „požadavky“ žadatelů na dítě (všichni víme, že se hůře umísťují děti staršího věku, zdravotně znevýhodněné, romské, sourozenecké skupiny). Obecně je pěstounů málo a dětem běží čas rychle… Proto budeme v našem úsilí pokračovat a věříme, že rubrika Hledáme vás… se bude nadále plnit dětičkami. S pozdravem a díky za Váš příspěvek.

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
30. dubna 2024

Dobrý den, chci se zeptat, jak probíhá přebírání dítěte přes Hledáme vás, mámo, táto… jedná se o zprostředkovanou anebo nezprostředkovanou péčí? A jak často se tam děti obměňují? Děkuji. Helena.

Zobrazit odpověď

Dobrý den Heleno!
Prostřednictvím rubriky Hledáme vás, mámo, táto, pomáháme zprostředkovat náhradní rodinnou péči tak, že ve spolupráci s krajskými úřady upozorňujeme na potřebné děti, které mohou být přijaty do pěstounské péče nebo osvojení. Žadatelům, kteří nás kontaktují (a jsou zařazeni do příslušné evidence), předáváme kontakt na krajský úřad dítěte, který žadatelé samo osloví (většinou se tak děje telefonicky, protože děti pocházejí prakticky z celé ČR). Krajský úřad dítěte se pak spoji s krajským úřadem žadatele, a další jednání probíhá mezi nimi; jedná se tedy o tzv. zprostředkovanou péči. Další kroky (včetně konečného kroku předání dítěte), je pak opět „v režii“ krajských úřadů.
Děti zařazujeme do rubriky hned, jak nám je z jednotlivých krajských úřadů zašlou. Snažíme se seznamy aktualizovat, není to však jednoduché, protože krajské úřady nemají žádnou povinnost sdělovat nám, že konkrétní dítě již našlo svou rodinu (většinou se to dozvídám spíše náhodou, od pěstounů, jen výjimečně přímo od pracovnic krajských úřadů). Pokud k nám nějakým způsobem dorazí informace o tom, že dítě již není „k mání“, ze seznamu je vyřazujeme (a jsme rádi😊).
Děkuji za dotaz a srdečně zdravím.

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
30. dubna 2024

Dobrý den,
s manželem uvažujeme o pěstounské péčí. Máme dceru, 8 let a na příchod možného sourozence anebo i sourozence se těší. Dcerka má diagnostikovanou PAS. Je skvělá, všechno zvládá, chodíme do poradny, máme výbornou školu. Další možná ze zvláštností naši rodiny je, že já mám výbornou práci a o děti by se staral spíše manžel, i teď se dcerce věnuje víc on. Já samozřejmě také, ale on má flexibilnější práci a nebude problém převzít péčí o další děti.
Podle Vašich zkušeností, můžeme podat žádost anebo neprojdeme?
Děkuji R+D

Zobrazit odpověď

Děkuji za dotaz. Podle mých zkušeností by nemělo nic bránit, abyste byli zařazeni do evidence pěstounů. Záleží samozřejmě na více okolnostech, které nemohu posoudit, tím se bude zabývat kompetentní úřad podle místa vašeho bydliště. Vaše výborná práce, bezproblémová dcerka a pečující tatínek jsou určitě k dobru! Na vašem místě bych do toho šla😊. Srdečně zdravím a přeji hodně štěstí.

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
9. dubna 2024

Dobrý den, s manželem máme dvě děti (7 a 6 let) a uvažujeme, že bychom se stali pěstouny. Řešíme však otázku bydlení. Bydlíme v třípokojovém pronájmu a aktuálně nemáme pro další dítě prostor. Plánujeme však v dalších letech přestěhování do většího bytu, kam bychom se věšli i s pěstounským dítětem. Má otázka tedy zní, zda je lepší zažádat až ve chvíli, kdy budou bytové podmínky dostačující nebo můžeme zažádat o zařazení mezi čekatele již teď? Jak dlouhá bývá doba mezi první žádostí a skutečným převzetím dítěte do pěstounské péče? Jaký byste nám radil postup? Děkuji. H.K.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

osobně bych požádal hned, v průběhu procesu uvedete, že jste v případě přijetí dítěte ochotni se přestěhovat do většího. Na přechodné období určitě 3 děti v třípokojovém bytě zvládnete. Počítám, že by bydlelo s Vámi v ložnici nějaký čas, což i osobně považuji u malých dětí za vhodné. Můj osobní příklad. V době podání žádosti jsem neměl dobudováno patro, chlapec tak neměl připraven samostatný pokoj, spal se mnou v ložnici ve své postýlce. V protokolu jsem však měl uvedeno, že se na dokončení patra pracuje. K samotnému dokončení došlo až zhruba po půl roce, co jsem měl chlapce v péči. Proto myslím, že Vaše stávající bytová situace není překážkou pro podání žádosti. V současné době dokončuji v pokoji chlapce „patro“ tak, abych mohl přijmout další dítě. Opět, již čekám na kouzelný telefon, aniž bych měl kompletně připraveny bytové podmínky. Nebojte se toho.

Doba mezi podání žádostí a skutečným převzetím dítěte je různá a závisí na tom, v jakém kraji žádost podáváte, jaké máte požadavky na dítě atd. V mém případě byla žádost podána v lednu 2022, první seznámení s chlapcem březen 2023 a konečné převzetí do péče květen 2023.

Přeji hezký zbytek dne

Josef Havala
Právník a pěstounský táta jednoho kluka, aktuálně čekající na přijetí dalšího dítěte.
9. dubna 2024

Dobrý den, pane Havalo, Váš názor na sžívání se s dítětem a období adaptace v nové rodině. Přijali jsme dítko od přechodných pěstounů a teď řešíme, že potřebujeme klid, ale jsou tam nastavené i kontakty s bio., teď máme mít i šetření sociální klíčové pracovnice, s přechodnou pěstounkou je to zvláštní, že pořád má potřebu nám radit. Já jsem ráda, ale… V podstatě nemáme klid. A nevíme, jak si to zařídit, abychom měli aspoň nějaký čas klid na adaptaci s dítětem a svůj režim atd. Možná píši zmateně, ale dost to bolí, že náš osobní prostor nikdo nerespektuje. Jsme sice pěstouni, ale také jenom lidi.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

co se týče přechodných pěstounů, existuje několik teorií, co je pro dítě vhodnější. V mém případě jsem měl velké štěstí na přechodnou pěstounku a její rodinu. Od začátku bylo domluveno, že budeme udržovat vazby a chlapec stále ví, kdo je jeho teta. Míru kontaktů si však řídím já, pěstounka nám do života nezasahuje a neposkytuje nevyžádané rady. Naopak jsem rád, že ji můžu kdykoli zavolat o radu a jsem za to vděčný. Období přijetí dítěte považují za extrémně důležité, proto bych Vám doporučoval se s přechodnou pěstounkou domluvit, že na čas se kontakty omezí, případně zmizí úplně. Její práce skončila dnem předání dítěte a je pouze na Vás, zda si ji do života pustíte nebo ne. Váš komfort by měl být na prvním místě. Jen tak tu budete pro dítě na 100%. V režimu nastaveném pěstounkou je vhodné pokračovat, ale povinnost to není. Osobně bych si to přizpůsobil podle sebe, Vy se v tom musíte cítit dobře.

Co se týče pracovnic OSPODu nebo klíčových pracovnic doprovodných organizaci. Aspoň ze začátku je zvýšená kontrola na místě. Stát Vám svěřil dítě do péče, dostáváte na něj finanční podporu, proto je nutné strpět kontrolu Vašich poměrů. Nicméně se lze s pracovníky domluvit, jaký stylem budou následné kontroly probíhat. Není vždy nutná kontrola v domácnosti, lze se domluvit i na setkání např. na pracovišti OSPODu, nebo doprovodné organizaci. Je to o komunikaci s těmito organizacemi a budu doufat, že se Vám podaří vyjednat podmínky, které budou oboustranně přijatelné.

Pěstoun musí být sebevědomý člověk, který dokáže formulovat svoje požadavky tak, aby mu bylo v pěstounství dobře. Jde o Váš klid a rodinnou pohodu. Držím palce v dalším životě.

Josef Havala
Právník a pěstounský táta jednoho kluka, aktuálně čekající na přijetí dalšího dítěte.
9. dubna 2024

Vážený pane Havalo, zajímá nás, jak vypadal spis Vašeho přijatého dítěte? Byl dostačující? Dozvěděl jste se z toho něco? Nevím, zda zde můžete odpovědět. Zajímá nás to osobně, jsme dlouhodobí pěstouni teprve rok a nechci tu rozebírat dopodrobna. Ale nic moc se ze spisu nedálo vyčíst a pak bylo překvapení ze strany zdravotní diagnózy dítěte. Dobře, nějak jsme s tím počítali, ale napadá nás, zda se to nedá nějak napravit? Posunout systém dobrým směrem.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

k tomuto tématu chci říct následující. Osobně věřím, že by v každém procesu měla být vyrovnanost, něco jako zásada rovnosti zbraní. Proces přijetí dítěte do náhradní rodinné péče představuje pro žadatele tak zásadní narušení soukromí, že by mělo být vyvážené množstvím informací, které je o dítěti poskytováno. Toliko teorie. Konkrétní příklad z mého procesu. U psychologa jsem obdržel 6 fotek a shrnutí od OSPODu na 1 stránku. Následně jsem byl odkázán na OSPOD dítěte, kde na mě čekaly 2 tlusté složky. V těch byly obsaženy i protokoly a lékařské zprávy. Bylo možné se seznámit i s rodinnou anamnézou sourozenců chlapce. Další informace jsem získal od přechodné pěstounky. Za sebe jsem tedy učinil poučené rozhodnutí.

Jako u každé věci je toto o lidech, konkrétně o přechodných pěstounech či ústavním zařízení. Z mého pohledu je důležité, aby dítě absolvovalo preventivní vyšetření fyzického i duševního zdraví. Následně bych viděl řešení v povinném zasílání lékařských zpráv OSPODU, a to samotnými lékaři tak, aby veškeré zdravotní informace byly k dispozici na jednom místě. Vzhledem k množství dětí a přetížení pracovnic OSPODu není v jejich moci udržovat složku dítěte kompletní. Ideální by bylo zavedení centrálního (elektronického) místa, kde budou veškeré informace dostupné (lékařské zprávy, výpisy z plnění zdravotní pojišťovnou, informace o očkování atd.) Tyto informace by měly být povinně poskytnuty zájemcům o dítě.

Držte se.

Josef Havala
Právník a pěstounský táta jednoho kluka, aktuálně čekající na přijetí dalšího dítěte.
9. dubna 2024

dobry den, jak dlouho jste cekal na „kouzelny telefon? nas kraj hruza, pry si jako samozadatelka jeste pockam dlouho, nechapu, vy jste s tim problem nemel? pritom vsude pisou, jak jsou pestouni potreba. diky

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

na kouzelný telefon jsem čekal asi měsíc. Na přípravném kurzu jsme byli dva samožadatelé, tedy muž 34 let a žena 46 let. A právě nám dvěma zavolal kouzelný telefon jako úplně prvním. Určitě to souvisí s požadavky, jaké dítě jsme byli ochotni přijmout (menšinové etnikum, starší děti, sourozenecká skupina). Poznamenávám, že ani jeden jsme na „kouzelný telefon“ nečekali, ale aktivně jednali. To znamená oslovovat jiné kraje, sledovat zveřejněné informace o dětech, kterým se nepodařilo najít rodinu (např. Hledáme Vás táto mámo nebo Rodinná síť). Pokud nic, tak toto aktivizuje kraj. V mém případě, po kontaktování jiných krajů, mi volal kouzelný telefon hned další den. Třeba to byla jen náhoda 😉.

Co se týče naší pozice jako samožadatelů, dle informací z příprav patříme do třetí až čtvrté kategorie zájemců. Upřednostňuje se úplná rodina, což chápu. Je tak nutné se zamyslet a třeba rozšířit hranice, jaké dítě jste ochotna přijmout. Držím pěsti na Vaší cestě.

Josef Havala
Právník a pěstounský táta jednoho kluka, aktuálně čekající na přijetí dalšího dítěte.
9. dubna 2024

Dobrý den, od začátku sledujeme Váš profil na Instagramu a moc Vám fandíme. Sami se s manželem ještě odhodláváme, sbíráme zatím inspiraci a Vy jste jeden z těch inspirujících příkladů, proč do toho jít. Můžu se Vás zeptat, zda i teď s odstupem se Vám zdá ten proces schvalování zájemců ok? Není to zdlouhavý? A co se Vám samotnému zdálo nejtěžší? Děkuji moc a přeji hezký den. Katka

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

díky za podporu. Co se týče schvalovacího procesu, nebylo v něm nic, co bych označil za nepříjemné nebo těžké. Máte pravdu, že jednotlivé kroky dělí dlouhá, často mnohaměsíční pauza. Doufejme, že změnou zákona se podaří tyto prodlevy urychlit, např. možností vybrat si kraj, ve kterém budu absolvovat přípravy. V rámci našeho Jihomoravského kraje jsem byl schválen za 11 měsíců od podání žádosti (avšak podotýkám, jako první z naší přípravné skupiny). Někteří zájemci čekali i rok a půl, zejména kvůli čekání na psychologické posouzení. Nejtěžší je pravděpodobně to čekání a nejistota, kdy zavolá „kouzelný telefon“. Pokud si nejste jisti, určitě si žádost podejte, projděte procesem, získejte informace a zkušenosti ostatních. Konečné rozhodnutí můžete učinit později. Za sebe říkám, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života.

S pozdravem

Josef Havala
Právník a pěstounský táta jednoho kluka, aktuálně čekající na přijetí dalšího dítěte.
27. března 2024

Dobrý den,
požádali jsme na OSPODu o osvojení a zároveň o dlouhodobé pěstounství. Jsme už zařazení do přípravného kurzu. Pokud jej úspěšně absolvujeme, můžeme počítat s tím, že na tuto 1 žádost budeme moci být pěstouny např. 2 dětí a alespoň 1 dítě k nim budeme moci osvojit? Nebo to funguje tak, že se staneme pěstouny a podle věku pěstounskych dětí budeme moci osvojit dítě až např. za 2 roky a celé přípravy budeme absolvovat znovu?
Děkujeme.
Petra a Martin

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

rozhodující bude, jak budete po přípravném kurzu zařazeni krajským úřadem. Tedy zda se budete osobami vhodnými pro osvojení či PP (pěstounská péče).

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý den,

po absolvování přípravného kurzu pro dlouhodobé pěstouny a osvojitele budeme napárováni ke vhodnému dítěti v rámci našeho kraje. Pokud se tam vhodné dítě nenajde, bude náš kraj AUTOMATICKY oslovovat i jiné kraje? Nebo musíme my sami požádat o zařazení do celorepublikové databáze pěstounů/osvojitelů?

Děkujeme.
Petra a Mirek

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

v praxi probíhá výběr osvojitelů či pěstounů tak, že v případě, kdy je třeba najít dítěti najít vhodné výchovné prostředí, vybírá se ze seznamu, který vede příslušný krajský úřad. Nicméně, pokud není možné najít dítěti vhodné osvojitele či pěstouny v rámci jednoho kraje, hledají se možnosti v kraji jiném…..v každém případě je potřeba spolupracovat s příslušným krajským úřadem. Je zavedenou praxí, že krajské úřady v rámci ČR spolupracují.

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý večer, ráda bych se zeptala, zda existují v procesu podání žádosti o pěstounství nějaké lhůty. Dne 27. února u nás byly na šetření dvě sociální pracovnice z OSPOD, protože jsme si dne 12. února podaly žádost o dlouhodobou pěstounskou péči. Dnes po měsíci mi teprve potvrdily, že žádost postoupily na kraj a příští týden tam má dorazit. Máme prý očekávat, že se k žádosti tam dostanou až tak za 6 týdnů… přijde nám to dlouhé. Počítáme s tím, že přípravy trvají několik měsíců a pak je dlouhé čekání na párování a v tom nám to dává smysl, že to potřebuje čas. Ale o tomhle pomalém postupování nevíme, co si myslet.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

bohužel musím konstatovat, a je mi to líto, že proces je velmi zdlouhavý a často vyžaduje mimořádnou trpělivost.

Někdy trvá výběr a příprava velmi dlouho, mnoho měsíců. Mohou za to i dlouhé lhůty (zákonem nespecifikované) na psychologický posudek a povinné přípravy pěstounů. V jednotlivých krajích ČR je situace různá, nábory pěstounů jsou specifické. Jistě by pomohlo, kdyby se na přípravě pěstounů mohlo podílet více organizací, tedy subjektů, které jsou zařazeny v systému SPOD.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý den, může OSPOD aktuálně nedoporučit, spíše zakázat, kontakt biologických rodičů dítěte při předávání dítěte od přechodných pěstounů do dlouhodobé pěstounské péče? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

ano, OSPOD může nedoporučit, pokud řádně vyhodnotí situaci dítěte. Postup musí být veden citlivě, v zájmu dítěte a s ohledem na adaptační dobu, po kterou dochází ke zvykání si dítěte na novou situaci a novou rodinu.

Nesetkala jsem se přímo se zákazem kontaktu s biologickými rodiči v této době, bohužel však, pokud rodiče vyvíjejí významnou aktivitu a zcela bez ohledu na zájmy dětí a jejich citový vývoj narušují adaptaci dítěte, musí OSPOD využít všech svých zákonem daných povinností a např. svolat případovou konferenci za účasti pěstounů, rodičů a odborníků, včetně psychologů a doprovázejících organizací, aby byl stanoven včas a plně v zájmu dítěte další postup a individuální plán ochrany dítěte.

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý večer,
chci se zeptat na Vaši zkušenost – rádi bychom si s manželem osvojili zdravé dítě, příp. sourozeneckou dvojici, cca do 5 – 6 let věku (aby mělo/měli u nás čas se zadaptovat, přípravný ročník v MŠ zahájilo/li u nás, mohlo/li si tak najít kamarády, kteří by s ním pokračovali i na ZŠ). Bohužel nejsme nejmladší (i proto se nám nepodařilo mít vlastní společné děti) – mě bude 46 let a manžel je o 30 let starší. Máme šanci na osvojení nebo spíš máme počítat s tim, že budeme zamítnuti kvůli věku. Děkujeme.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

mezi osvojitelem (rodič) a osvojovaným (dítě) musí být podle občanského zákoníku přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší, než 16 let. Popravdě, podle mých zkušeností, hraje věk osvojitelů, ale i pěstounů svoji roli. Záleží na krajském úřadu, který zařazuje po přípravě pěstouny či osvojitele do seznamu vhodných osob, zda a jak výši věku zváží a jak ji bude posuzovat zejména na základě psychologických závěrů.

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý den, mám dotaz na poměrně citlivé téma a to sice fyzické tresty při výchově svěřené osoby do pěstounské péče. Jaký je na tuto problematiku pohled Váš a co říká zákon? Děkuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

fyzické tresty jsou právně zakázány v mnoha zemích světa. ČR se zavázala uzákonit zákaz v roce 2007, ale dosud se tak nestalo. Myslím si však, že je nejdůležitější, aby se nepřijatelnost tělesných trestů stala nezbytnou součástí změny přístupu k výchově dětí.

Fyzické tresty dětí, tedy nejzranitelnějších lidských bytostí, mají dlouhodobé negativní důsledky. Děti v PP (pěstounské péči) či děti svěřené do péče třetí osoby jsou navíc dětmi, které prošly významnými osobními traumaty a jsou dětmi vysoce ohroženými na svém vývoji. Všechny formy násilí škodí. Je tak třeba hledat jiné cesty v podobě spolupráce s odborníky.

Je potřeba soustředit se na preventivní programy zaměřené na pozitivní výchovné metody, které by pomáhaly rodičům pomoci porozumět tomu, co jsou děti schopny pochopit, cítit a dělat. Především dospělí se tak mnohdy ještě musí učit rozumět a umět pracovat se svými vlastními emocemi.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem týkajícím se přípravných kurzů pro dlouhodobé pěstouny – ty naše budou trvat 9 týdnů, z toho 5x se budu muset uvolnit z práce (pracuji v týdenním turnusu – týden jsem v práci – 12 hod. směny, týden mám „volno“). Bohužel můj zaměstnavatel příliš neakceptuje „překážky v práci na straně zaměstnance“ (vše soukromé si musíme zařizovat v týdnech, kdy nejsme v práci – preventivní prohlídky u lékaře, úřady, apod. )… Moje otázky tedy jsou:
1) je můj stávající zaměstnavatel POVINEN mi umožnit účast na přípravném kurzu?
2) o jakou formu uvolněn z práce ho mám žádat (neplacené volno/placené volno/dovolená)?
Děkuji.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

pokud se týká oblasti pracovního práva, tak vycházím z ustanovení zákoníku práce – § 191 až 210 ZP.

Jde samozřejmě o překážky v práci na straně zaměstnance, kde by mohla příprava být překážkou z obecného důvodu pro úkon v obecném zájmu. Otázkou je, zda zaměstnavatel tuto okolnost, tedy přípravu pěstounů, považuje za úkon v obecném zájmu. Tuto skutečnost, tedy výklad výše uvedených ustanovení  je nutné konzultovat s odborníkem na pracovní právo.

Pokud by nešlo uznat přípravu jako překážku na straně zaměstnance s náhradou mzdy, pak je třeba řešit formou čerpání řádné dovolené či neplaceného náhradního volna.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
27. března 2024

vazena pani magistro, omlouvam se za anonym, snad pochopite, ma nejlepsi kamaradka je nemocna, bohuzel prognoza je jasna, nebude tu dlouho Je na deti sama, s rodinou nevychazi, a pozadala mne, zda bych se o deti postarala az tu nebude. Muzeme uz ted neco podniknout? mame jit na socialni odbor v miste bydliste, podat navrh k soudu? opravdu nechce a nemuze ponechat deti po svem odchodu srsi rodine nechci to rozvadet. dekuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

v tomto případě je potřeba, abyste se Vy i Vaše kamarádka obrátily na OSPOD místně příslušný místu trvalého bydliště nezletilých dětí. V případě, že by došlo k události, o které píšete, bude OSPOD nejdříve pracovat se širší rodinou, včetně otce nezletilých dětí, pokud je uveden v rodném listu dětí.

Pokud se nenajde nikdo z rodiny, kdo by převzal péči o děti, bude OSPOD situaci vyhodnocovat a zvažovat jinou formu péče, tedy v prvním sledu pěstounskou péči či svěření do péče třetí osoby podle § 953 občanského zákoníku. Zde je samozřejmě Vaší možností podat návrh na svěření dětí do své péče. Soud by následně rozhodl, zda se bude jednat o péči pěstounskou nebo o svěření do péče třetí osoby, jak jsem zmínila výše.

V případě, že by do šlo k řešení poměrů k nezletilých dětí, bude samozřejmě primárně zjišťován jejich názor, pokud jsou ve věku, kdy jsou schopny svůj názor vyjádřit.

 

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
12. prosince 2023

pani magistro, snad nebudu ukamenovan jako na jine skupine, jsme tlaceni ospod i doprovodkou, abychom diteti rekli, ze neni nase, mame od miminka v pestounske peci ted je ji 4. mame pro to dost dobre duvody je to povinne? bere nas jako rodice nechci delat zmatek v detske dusi dekuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

sdělení informace ohledně rodičů, je to zákonná povinnost. Klidně můžete dorazit na osobní konzultaci. Velmi riskujete důvěru ve vztahu, která je klíčová. S přáním všeho dobrého.

Mgr. Veronika Karoušová
vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj
12. prosince 2023

Vážená paní magistro, je to spíše výkřik do tmy, než nějaký dotaz přípravy vás na nic nepřipraví Má zkušenost. Jsme PPPD dostali jsme první dítě a je to psychiatrický pacient…celá rodina je vyhořelá, nikdo nám nepomůže, dětští psychiatři nejsou… teď už měním názor na ústavy

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

chápu vaší náročnou zkušenost, máte pravdu, že přípravy nemohou připravit ani při nejlepší vůli na všechny úskalí a rizika PPPD konkrétně, ale odcházet by jste měli s vědomím rizik a hlavně se znalostí vaší podpůrné sítě – vaše doprovodka, možnost čerpání terapie pro Vás i děti, supervize PPPD, krizová intervence aj. Pokud mám vaši důvěru, nabízím Vám odbornou konzultaci.

S pozdravem

 

Mgr. Veronika Karoušová
vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj
12. prosince 2023

dobrý den, psala jsem minule, ale nějak jsem nedostala odpověď. Byli jsme zamítnutí na kraji a podali jsme odvolání na MPSV, čekáme verdikt. Teď se budeme stěhovat do jiného kraje – přenese se náš spis automaticky na jiný kraj? a můžeme se tam dočkat schválení? Pokud i MPSV zašle zamítavé stanovisko, můžeme podat žádost znovu v místě nového bydliště? Nebo jsme zamítnutí napořád?

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

je mi líto, tohle je dotaz podléhající agendě úředníků krajského úřadu příslušného kraje ( KÚ) a dotaz by měl směřovat adresně k nim a pracovníkům MPSV. Já odpovídám především za odbornou na náplň, realizaci a kvalitu Odborných příprav pro žadatele v NRP a následnou odbornou podporu.

Mgr. Veronika Karoušová
vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj
12. prosince 2023

Vážená paní doktorko, hledám všude informace, jak vypadají psychotesty. Jsou složité? jsou na všech krajích stejné? Jde se na ně nějak připravit? A pokud jeden z nás, třeba manžel, neprojde psychotesty, budeme zamítnutí? jsme v procesu příprav dokumentů na OSPOD na dlouhodobou pěstounskou, pěstounkou budu já. Děkuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

psychotesty jsou nastavené pro nejširší veřejnost, proto nejsou záludné. Každý krajský úřad si zvolí svoji diagnostickou metodiku a postup testování. Pokud by se objevila rizika v rámci psycho-diagnostiky, bude o tom s Vámi psycholog provádějící testování hovořit. Není potřeba se dopředu strachovat, systém je nastaven vstřícně pro uchazeče a cílem je připravit a podpořit vhodné a zdravě motivované uchazeče.

 

Mgr. Veronika Karoušová
vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj
12. prosince 2023

Dobrý den, můžete prozradit kolika zájemcům cca jste nedoporučila pěstounství anebo osvojení… za tu dobu, co to děláte… A jaký byl důvod? Děkuji!

Zobrazit odpověď

Dobrý den,
přesná čísla nevím, u osvojitelů se jedná o výjimky v řádu jednotek, důvody – zdravotní stav, velká psychická zátěž bez náhledu a chuti na tom pracovat u žadatelů (psychiatrická diagnóza, velmi traumatická nezpracovaná minulost).
U potenciálních pěstounů se ukazuje asi pětina jako riziková, fyzický stav, věk, ochota ke spolupráci napříč systémem v zájmu dítěte, nevhodné podmínky, minimální okruh podpory rodiny, přátel a okolí, neschopnost vhledu, empatie a vřelosti k dětskému světu a potřebám dětí. Nízká schopnost budovat, rozvíjet, pěstovat a udržovat vztahy – atachmentové předpoklady žadatelů pro navázání dítěte.

Mgr. Veronika Karoušová
vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj
14. listopadu 2023

Dobrý den, jakou máte zkušenost se schválením domácího vzdělávání pro děti v pěst.péči? Je potřeba souhlas biol. rodičů? Pokud ano, bývá to problém? Děkuji

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

pracuji na úseku OSPOD přibližně 18 let, ale nikdy jsme u pěstounské rodiny neřešili žádnou alternativní výuku dětí, tedy ani domácí výuku.

Podle mého názoru hraje roli více faktorů, samozřejmě i výběr „kmenové“ školy, kde by dítě absolvovalo přezkoušení.

Výběr školy a vzdělávání obecně patří do významných záležitostí života dítěte. Patří sem např. i zdravotní úkony, trvalé bydliště apod.

V tomto ohledu mají kompetence rodiče, pokud jim nebyla pozastavena rodičovská odpovědnost nebo jí nebyli zbaveni.

Doporučila bych, pokud je to možné, zajistit souhlas alespoň jednoho z rodičů, anebo schválení soudem.

Obecně vždy doporučuji pěstounům, pokud jsou jim soudem svěřovány děti do péče, aby požádali soud a navrhli zařazení výše zmíněných kompetencí do výroku rozsudku soudu, tedy aby mohli v podstatných záležitostech života dítěte rozhodovat sami, bez souhlasu rodičů.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Děkuji vám za odpověď – jsme ten dotaz dole, že čekáme už tři roky i když jsme schválení. Ano, poslali jsme podnět na MPSV a teď čekáme. K tomu mne ještě napadá, jak to bude probíhat? Budeme předvolaní k jednání na MPSV? nebo máme čekat nějaký verdikt? Pokud i toto bude zamítnuté, co dál? Ve skupinách pro pěstouny jsme dokonce četli, že se někdo stěhoval do jiného kraje a pak to šlo. Shodou okolností nás čeká stěhování, tak jak to funguje, ten spis se přenese automaticky na jiný kraj a tam třeba bude šance?

Zobrazit odpověď

Ještě jednou zdravím……

MPSV Vám pravděpodobně odpoví písemně. A máte pravdu…..v každém kraji je praxe jiná…..

Příjemné dny.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Dobrý den, jak funguje OSPOD? Chodíte třeba do terénu? Potkávám často venku opilé rodiče a s nimi malé děti, pražské nádraží je tím pověstné, a nikoho to nezajímá. Mám volat policii nebo vás, sociálku? Bude se tím někdo zabývat? Odeberete děti přímo na ulici?

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

v kompetenci OSPOD je mnoho činností. Určitě sem patří vyhledávání ohrožených dětí,  terénní práce. Nicméně se to neděje tak, že by měli pracovníci OSPOD kapacitu na pravidelné obcházení určitých lokalit a stabilní vyhledávání potenciálně ohrožených dětí.

Oznamovací povinnost podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí má každý, kdo se dozví nebo je přítomen ohrožení vývoje a výchovy dítěte nebo je dokonce ohroženo zdraví a život dítěte.  V takovém případě je třeba přivolat PČR a ta se obrátí na pracovníka OSPOD.

Pracovníci OSPOD konají pohotovost 24 hodin, tedy v době úřední doby, ale pak i mimo ni, o víkendech, svátcích i přes noc.

A pokud je dítě v situaci, že není rodič či někdo ze širší rodiny schopen se o dítě postarat, není zde tedy žádná osoba, která by se o dítě postarala, tak službu konající pracovník OSPOD musí zajistit ochranu dítěte spočívající v umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo, a toho se snažíme využívat, může takové dítě umístit k pěstounům na přechodnou dobu.

Pěkný den.

 

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Dobrý den, někde jsem četla, že pěstouni nemají nárok na důchod, protože se jim roky péče o děti nezapočítávají jako náhradní doba. Co je na tom pravdy?

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

pokud se týká pěstounské péče a pobírání odměny pěstouna, tak to pravda není. Odměna pěstouna je vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně. Pěstouni jsou zařazeni pod ust. § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy jsou osobami, které jsou účastny důchodového pojištění. Do důchodu se započítává tedy odměna pěstouna, která je vyměřovacím základem a také samozřejmě doba, po kterou pěstoun vykonává pěstounskou péči. Jde o PP i PPPD. Pokud pěstoun kromě výkonu PP ještě pracuje nebo podniká, tak se mu bude navíc sčítat odměna pěstouna s mzdou nebo vyměřovacím základem OSVČ. Navýší si takto vyměřovací základ a bude mít vyšší důchod.

Ovšem u pěstounů, kteří pobírají příspěvek při pěstounské péči ( nezprostředkovaná PP), tak u nich se jedná o náhradní dobu důchodového pojištění a příspěvek při pěstounské péči nehraje pro zápočet do důchodu žádnou roli. Nicméně, taktéž má vliv na dobu pojištění.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Dobrý den, žádost podaná v červnu 2018, pak na kraji další kolečko, testy, přípravy. Jsme schválení na začátku roku 20. A od té doby nic. „Nemáme pro vás děti v registru“ a hotovo. Vlastní děti máme již dospělé. Kdykoliv se ozvu sama, tak: čekejte. A do kdy, prosím?
Ptali jsme se i na děti z vaší rubriky Hledáme mámu tátu, náš kraj ale zprostředkování zamítl. Všude se ale píše, jak je pěstounů nedostatek.
Co máme tedy dělat? Manželovi je 60, mě je 55 – jsme tedy starý a proto to nejde? Pro doplnění: my jsme žádali o děti předškolního věku, ne miminka, jsme ochotní přijmout i dva sourozence.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

to je mi líto, protože jako pracovník OSPOD moc dobře vím, jaký je nedostatek pěstounů a jak to limituje celý proces ochrany dětí.

Dokonce bych řekla, že jsem dokonce velmi překvapená, že řešíte přijetí dítěte už více než 3 roky. Nevím, ke kterému krajskému úřadu patříte, ale jako dlouholetý pracovník v oblasti OSPOD bych jedině doporučila obrátit se na MPSV.

Pěkný den.

 

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Vážená paní Sojková, procházím přípravou na PPPD. Jsem v polovině vyřizování. Psychotesty mám za sebou. Chtěla bych se zeptat, jak moc se doporučení lektorů příprav a psychologů berou v potaz při schválení dál do evidence PPPD? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

podle mých zkušeností hraje zásadní roli posouzení psychologů, kteří se účastní příprav.

Pěkný den a držím pěsti 🙂

T.Sojková

 

14. listopadu 2023

Ještě otázka jaký věk musí mít žadatel pro menší dítě, nám řekli, že jelikož je mě 55 let (v době podání tehdy 50) a manželovi 60 let (při podání 55) máme nárok na dítě tak od 5 let. Je to někde stanoveno? nemohu to dohledat. Jsme dlouhodobá pěstounská péče.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

v rámci sociálně-právní ochrany dětí a právních předpisů souvisejících s touto problematikou, není stanovena žádná věková hranice, která by byla stanovena u žadatele o PP pro určitou věkovou hranici dítěte.

Tyto okolnosti posuzují a rozhodují převážně psychologové na krajských úřadech, které zprostředkovávají náhradní rodinou péči. Jedině oni tedy mohou zdůvodnit, co je případně k takovému rozhodnutí a posudku vede.

 

 

Pěkný den.

T. Sojková

 

14. listopadu 2023

Poměrně často vnímám reakce na pochybení ospod při snaze vracet děti z pppd ale i dpp zpět do biorodin. Několika kauzami se zabýval i ústavní soud a pochybení ospod potvrdil. Někdy to vypadá že bio krev je pro ospod téměř posvátná a neváhá vrátit do biorodiny dítě opuštěné matkou v porodnici třeba i po několika letech pokud si rodič upraví poměry. Neohlíží se na potřeby dítěte které navázalo nový vztah k pěstounům. A svým nezájmem mu způsobí další trauma. Co nutí pracovníky ospod rozhodovat více v zájmu biorodičů než v zájmu dítěte? Má pracovník ospod svědomí? A jakou nese faktickou zodpovědnost za své špatné rozhodnutí které třeba poškodí dítě?

Zobrazit odpověď

Je mi líto, ale na Váš dotaz se mi těžko hledá odpověď. OSPOD má v systému NRP postavení nejen úředníka s povinností dodržování právních předpisů, ale má mít i vysoký etický přístup ke všem kauzám, které řeší. A zastupuje dítě, tedy nemusí svými návrhy a postupy uspokojovat rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu a vývoj dítěte.

OSPOD je koordinátorem celého procesu, nemá odpovědnost za výsledek, ale za postup. Zde se mi ale těžko hodnotí postup OSPOD, o němž píšete, protože neznám konkrétní kauzu a co jí předcházelo.

Samozřejmě, že kontakty s biologickými rodiči, případně dokonce návraty dětí od pěstounů do biologických rodin nesmějí být konány neuváženě, ale naopak s patřičným profesionálním a lidským přístupem. Těžko se mi odpovídá na Váš dotaz také za situace, že u nás na OSPODu jsme řešili takové případy a ve dvou velmi citlivých případech  se proti našemu postupu ( kdy jsme nesouhlasili s návratem dětí do biologické rodiny) postavil proti našemu návrhu soud, dokonce Ústavní.

Určitě si nemyslím, že by obecně všechny OSPODy postupovali tak, že by hájili pouze zájmy rodičů a nikoliv zájmy dětí.

T. Sojková

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
14. listopadu 2023

Dobrý den, jistý OSPOD nám nedoporučil podat žádost o pěstounství. Šli jsme s manželem na úvodní schůzku a po pohovoru s pracovnici nám bylo řečeno, že nemáme „správnou“ motivaci a že neprojdeme a nemá smysl dál vyřizovat Má OSPOD takovou pravomoc? Můžeme s tímto něco udělat? Lze změnit OSPOD nebo je to vázáno na trvalé bydliště? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz mohu reagovat jen tak, že si nedovedu představit, který pracovník OSPOD by si dovolil na prvotní schůzce nedoporučit podání žádosti o zařazení do žadatelů o PP.

OSPOD má podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve svých povinnostech poskytnout vám komplexní poradenství z oblasti NRP, provést vás vyplněním žádosti a dalších důležitých dokumentů, které jsou nedílnou součástí žádosti.

Vhodnost či nevhodnost zařazení pak posuzuje krajský úřad.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
externí poradkyně s letitou praxí jako vedoucí OSPOD Kuřim
17. října 2023

Paní Striová, můj dotaz bude mimo, nejsem normální pěstoun, ale Váš názor mne zajímá. Neznáme se osobně, a ani mne nedoprovázíte, mám svou doprovodku i klíčovku. Ale jste mediálně známá, i jsem četla Vaši knihu. Obdivuji, že se někdo rozhodne přijmout tolik cizích dětí. Sama jsem musela přijmout za své děti sestry, stalo se to ze dne na den. Mám je ráda, celkem to dáváme, ale je to i náročné. Ještě náročnější je tlak okolí, že jsme příbuzenští, kteří to děláme pro peníze. Slýchávám to denně, z úst sousedů, co třeba vědí, jak to bylo. Je proti tomu nějaká obrana? Řešili jste to, jako dlouhodobí? Pokud ten dotaz není vhodný, nemusíte odpovídat. Ale poslední dobou nějak nejsem proti útokům obrněná…

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

tak tento problém jsem ze začátku našeho pěstounství velmi silně vnímala. Tenkrát pěstounská péče nebyla tak mediálně známá, a ani ne moc finančně hodnocená. K tomu se ještě přidávala nedůvěra okolí, zda výchovu našich dětí zvládneme. Byla to dlouhá cesta, než nám naše okolí začalo víc věřit.

Byla jsem si vědoma toho tlaku z okolí, třeba i jak jsou naše děti oblečené, jak se chovají na veřejnosti. Setkala jsem se i se závistí, když naše děti byly úspěšnější než jejich.

Byla jsem na tyto signály dost citlivá. Naše přijaté děti nejsou našeho etnika, takže byly i víc vidět.

Naštěstí máme velkou oporu v naší širší rodině i mezi přáteli. Právě s nimi jsme s našimi dětmi trávili víc času. Někteří přátelé odešli, jiní přibyli.  Pokud v okolí jsou lidé s negativním postojem, o to víc vyhledávat společnost lidí, kteří Vás přijímají.

 

RNDr. Miloslava Striová
adoptivní a pěstounská maminka, klíčová pracovnice rodin
17. října 2023

Rád bych přijal nějaké dítě, nevadí ani romské a v pohodě i sourozenci. V Hledáme vás, mámo, táto vidím, kolik jich potřebuje pomoc. Jsem v dlouhodobém vztahu. Bude muset partner procházet přípravami? Dítě bude svěřené mě? Nebo oběma? Děkuji. Alex

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

pokud o dítě žádají manželé, podávají společnou žádost a dítě je jim svěřeno do společné pěstounské péče.

V případě partnerství je dítě soudem svěřeno do individuální pěstounské péče jednomu z nich, tedy žádost podává jen jeden z partnerů.

Pokud sdílíte společnou domácnost a budete se společně podílet na výchově přijatého dítěte, budete oba společně posuzováni a procházet spolu přípravou pro žadatele o pěstounskou péči.

Takto je zatím zákon nastaven.

 

RNDr. Miloslava Striová
adoptivní a pěstounská maminka, klíčová pracovnice rodin
17. října 2023

Vážená paní doktorko,
delší dobu uvažuji o pěstounství. Mám všechny potřebné informace, zhruba vím, co mne bude čekat. Sleduji různé skupiny na sítích, čtu všechno, co se na knižním trhu objeví atd. Stále ale ve mne hlodá pochybnost, zda jsem na to dobrá. Zaujalo mne, že máte vysokoškolský titul. Sama jsem z akademického prostředí, práce je pro mne vším, ale asi bych dokázala sladit dítě a povinností. Partnera nemám, byla bych na to sama. Ale mám celkem podporu širší rodiny. Jak je to z Vaší zkušenosti? Musela jste se rozloučit s kariérou? Jak obecně budu vnímaná jako samožadatelka a když vím striktně, že chci přijmout jen jedno dítě. Bude to posuzováno nějak negativně? Děkuji!

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

moje cesta k pěstounství vedla přes adopci dětí, na pěstounství jsem si zpočátku ani netroufla, nevnímala jsem to jako svoji cestu. K tomu kroku bylo třeba dost odvahy a hlavně podpora ve svém okolí, hlavně u manžela a širší rodiny. S prvními přijatými dětmi (do adopce) jsem byla ještě zaměstnaná, první děti jsme vychovávali za podpory babiček. Pak jsem byla na rodičovské dovolené s dalším dítětem a už se mi vracet do práce nechtělo, rozhodli jsme se pro pěstounství. Pěstounství jsem přijala jako výzvu, jako způsob a styl života, který nás naplňoval. Samozřejmě přišly i těžké chvíle, ale nikdy jsme našeho kroku nelitovali. Výchova některých našich dětí nebyla až tak snadná, tak jsem jejich péči přijala jako své nové „povolání.“ To však ve Vašem případě nevylučuje, že vedle svého pěstounství budete dál zvládat i své dosavadní zaměstnání.

Důležité je opravdu mít kolem sebe lidi, kteří Vás podpoří, pomůžou chápou. Pokud tuto podporu jako samoživitelka máte, jdete do toho a neobávejte se, že byste byla posuzována nějak negativně.

Držím palce.

RNDr. Miloslava Striová

RNDr. Miloslava Striová
adoptivní a pěstounská maminka, klíčová pracovnice rodin
17. října 2023

Dobrý den. I dlouhodobá PP je, nebo může být péče dočasná? Pokud si rodič upraví poměry může se dítě do rodiny vrátit? Je to tak i u dětí, které s rodiči nikdy nežily ( dítě opuštěné v porodnici) kontakty ale probíhají? Přece pro ty děti to musí být obrovské trauma. Jednou je opustil biorodič a pak rozhodnutím úřadů a soudů přijde o další vztah který navázalo. Jak se s tím dítě ale i pěstoun vyrovná?

Zobrazit odpověď

Dobrý den, opravdu je v zákoně ukotvené, že i dlouhodobá pěstounská péče může být dočasná. I já se s tímto názorem těžko vyrovnávám. Vždy v doprovázení pěstounských rodin dbáme na to, aby vše bylo v zájmu dítěte. Otázkou jsou v takovém případě i kontakty dítěte s biologickými rodiči.

Pokud přijímám dítě do dlouhodobé pěstounské péče, tak se opravdu snažím s dítětem navázat pevný dlouhodobý vztah a na základě tohoto vztahu dítě vychovávám.

Případy, kdy se dítě vrací z dlouhodobé pěstounské péče jsou zatím jen ojedinělé. Dosavadní praxe ukazuje hodnotu dlouhodobé pěstounské péče pro dítě právě z dlouhodobého hlediska. Pokud by k takové situaci mělo dojít, předpokládám, že by to měl být dlouhodobější proces, aby dítě i pěstouni byli na tuto změnu připraveni. Dítěti i po odchodu do biologické rodiny mělo být umožněno být v kontaktu se svými dřívějšími pěstouny, pokud dítě projeví zájem.

RNDr. Miloslava Striová
adoptivní a pěstounská maminka, klíčová pracovnice rodin
19. září 2023

Dobrý den,
paní magistro. Asi nejsem tu správně, jsem osvojitelka, a jste poradna pro zájemce. Ale zajímá mne, jestli jste to řešili. Dceři je teď 8let. Je osvojená ve dvou letech, od malička to ví, všichni ji milujeme, je naše. Pak se nám ještě narodila další. A teď už skoro půlroku, zvláště se to vystupňovalo v létě o prázdninách, se vzteká, při každém mém požadavku třeba uklidit atd. Nic velkého ji nenutím dělat. No a začala s tím, že není naše a nemám ji co poroučet. Nějak jsem byla připravená na to, že to bude v pubertě, ale teď nevím. jasně, půjdeme asi někam za psycholožkou, ale jaká je Vaše zkušenost? Děkuji moc. Hezký den.

Zobrazit odpověď

Hezký den,

ze své zkušenosti doporučuji na toto nezůstávat sami. Myslím, že je to dobré, jak pro dceru, tak pro Vás.
Asi se shodneme, že je to o poutání pozornosti, ale je potřeba zjistit, jestli je za tím strach, zlost nebo ještě něco dalšího a to doporučuji probrat s odborníkem. Může Vám pomoci uvidět spouštěče, ale také možnosti, které fungují, aby to nenastávalo nebo aby to rychle přešlo. Stejně tak pro dceru to může být prostor uvědomění, že tohle „nemá zapotřebí“ a že je prima být jako před tím a že si to může dovolit.
Přeji ať se vše povede.

Mgr. Hana Regnerová
terapeutka, supervizorka, ředitelka Modré linky
19. září 2023

Vážená paní magistro, mám takový dotaz, nevím, zda poradíte. Máme s manželem dvě vlastní, 8letá dvojčátka. A chtěli bychom pomoci dalšímu děťátku, osvojit nejlépe hned z porodnice. Je to možné a máme šanci? Všude jsem četla, že když už máme vlastní děti, tak se doporučuje pěstounská péče. My do toho ale jít nechceme, nic ve zlým, pěstouny obdivuji, vím, co to je, mám kámošku-pěstounku. Chceme mít klid, žádné biologické rodiče a být jako opravdová rodina. Pro úplnost je mi 40 a manželovi je 38. Děkuji za případnou odpověď.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,

ano, máte pravdu, že na tento dotaz je těžké jednoznačně odpovědět. Pokud bych si chtěla adoptovat ještě další dítě, šla bych do toho, i když je to velmi nejisté. Jde o vyjednávání s OSPODem, příslušným krajem a může to být opravdu na dlouho. Připomíná mi to situaci, kdy jsme měli adoptovaného 5 letého syna a chtěli adoptovat druhého, neměli výrazná omezení například ohledně etnika, ale přesto to trvalo a byli jsme žádáni, abychom se stali pěstouni. Tvrdili nám, že žádné děti k adopci nejsou. Nakonec jsme šli právě sem, do Sdružení pěstounských rodin, využili rubriku „Hledáme vás, mámo, táto“ a našli jsme si chlapečka, který byl z jiného kraje, měl jít do pěstounské péče, ale podařilo se nám, že jsme ho přijali do adopce (a vlastně to pak už nebylo tak komplikované). Takže Vám moc fandím.

Mgr. Hana Regnerová
terapeutka, supervizorka, ředitelka Modré linky
19. září 2023

Paní Regnerová, pokud to není moc osobní, jak jste zvládali minulost dítěte, odkud k vám přišlo, jestli znáte nějak jeho historii a tak. Kdy jste to řekli, že je adoptované? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Hezký den,
děkuji za dotaz, myslím, že stále, i když jeden syn je již dospělý a druhý téměř, se snažíme zvládat jejich minulost. Myslím, že tohle nikdy, bohužel nekončí. Rány, které se staly, se bohužel občas otevřou… U obou kluků jsme jim od samotného začátku říkala, že jsem šťastná, že jsme se našli a že můžeme být spolu… Takže od samého začátku věděli oba, že jsou adoptovaní, jeden to však nechtěl moc slyšet a druhý naopak říkal: „mami, říkej mi, jaký to bylo, když jste si mne našli v tom velkém domečku“. Dostala jsem nějaké základní informace a dál jsme nepátrali. Oběma jsem řekla, že pokud budou chtít až budou starší pátrat, že jim v tom ráda pomůžu, ale že sama po tom pátrat nechci. Bylo období, kdy se kluci dívali na internet, kdo by to mohl být. Ale nestalo se, že by potřebovali vědět víc, než to, co jsem věděla ze spisu nebo co oni vypátrali na internetu.

Mgr. Hana Regnerová
terapeutka, supervizorka, ředitelka Modré linky
19. září 2023

Dobrý den, s manželem jsme svoji už pět let, zkoušeli jsme různě IUI, IVF. Bezúspěšně. A tak jsme si řekli, že půjdeme do adopce. Oba jsme rozhodnuti. Jenže, jakmile to manžel oznámil svým rodičům, nastalo doslova peklo. Jsou zásadně proti. Tchyně kdykoliv se sejdeme, vykládá, jak známá známé adoptovala kluka a ten ji v 18 okradl a utekl. Další málem své náhradní rodiče zabil. Donesla mi knížku paní Boučkové Rok kohouta, ať si ji přečtu a rozmyslím si to. Tchán řekl rovnou: pokud někoho takového přijmete, můj vnuk to nebude… Co teď? Čas nám utíká a já nemám nervy přesvědčovat někoho, že to je moje věc. Jenže jsou to příbuzní, budoucí babička a dědeček. Co byste poradila, prosím?

Zobrazit odpověď

Dobrý den,
mrzí mne, že nemáte podporu těch nejbližších. K tomu mne napadá, jaká je situace na straně Vašich rodičů, jestli alespoň jedna strana prarodičů by mohla zafungovat podpůrně?
Když se ale vrátím k Vašemu dotazu, přijde mi důležité, jak to vnímá manžel, jsou to jeho rodiče, jsou tam přece jenom vazby (v pozitivním i negativním smyslu) větší než u Vás.  A on se bude muset za Vás oba a Vaši rodinu postavit a nebo se na to nebude cítit a pak je dobré se domluvit, co dál. Takže odpověď vidím především v tom, jak odpoví manžel.
Z mé zkušenosti, obavy jsou vždy velké, ale vždy jste to primárně vy dva, kteří vše řeší a tím, jak budete fungovat vy dva, můžete přenést i přijetí na ostatní. Moc bych Vám to přála.

Mgr. Hana Regnerová
terapeutka, supervizorka, ředitelka Modré linky
27. srpna 2023

Dobrý den, máme s manželem dospělé děti a ještě dost sil, abychom vychovali další, které je třeba v dětském domově. Co pro to můžeme udělat? Máme velký dům a zahradu, dítě by se u nás mělo dobře

Zobrazit odpověď

Vážení X, děkujeme za vaši ochotu poskytnout domov potřebnému dítěti. Pokud jste, jak věřím, toto rozhodnutí pečlivě uvážili, je především zapotřebí, abyste byli zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Prvním krokem je návštěva úřadu v místě vašeho bydliště (oddělení sociálně právní ochrany dětí), kde vám příslušná pracovnice/pracovník předá příslušnou žádost k vyplnění a sdělí vše potřebné k dalším krokům. Další informace také naleznete na našich webových stránkách, případně si můžete sjednat i osobní schůzku na jednom z našich pracovišť. Rádi se vám budeme věnovat. S pozdravem a přáním štěstí a trpělivosti…

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
27. srpna 2023

Už od malička jsem toužila vzít si nějaké dítě, o které se rodiče nestarají. Nevadí, že nemám partnera? Chtěla bych adoptovat holčičku kolem tří let, může mít menší zdravotní postižení.

Zobrazit odpověď

Vážená paní/slečno, děkujeme Vám za Váš zájem a ochotu pomoci. O dítě se můžete ucházet i jako tzv. samožadatelka, partnera mít nutně nemusíte. Můžete rovněž zvážit pěstounství, kde také není podmínkou být v manželském/partnerském vztahu. Ovšem, vždy je k dobru, pokud žadatelé na to nejsou sami a mohou dítěti nabídnout oba rodiče, případně funkční širší rodinu, která pomůže, podpoří a zastoupí, když to bude třeba. V obou případech je však nutné, abyste splnila zákonné podmínky pro přijetí dítěte, a to do jakékoli formy náhradní rodinné péče. Pokud budete potřebovat dovysvětlit rozdíl mezi pěstounstvím a adopci (osvojením), neváhejte se na nás znovu obrátit. Držíme pálce!

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
16. července 2023

Dobrý den, chtěli bychom přijmout do rodiny dítě, třeba i se závažnějším zdravotním postižením. Jsme zdravotníci a staráme se o vlastního nemocného syna, takže bychom mohli věnovat péči i dalšímu dítěti.

Zobrazit odpověď

Vážení X, děkujeme za váš zájem přijmout a postarat se o dítě se zdravotním postižením; těmto dětem péče kompetentních a milujících pěstounů velmi prospívá. Je ovšem třeba, abyste byli zařazeni do příslušné evidence osob vhodných stát se pěstouny. Prosíme obraťte se na váš úřad podle místa bydliště, případně vyhledejte informace na našich webových stránkách, kde jsou popsány jednotlivé kroky. Také si můžete sjednat i osobní schůzku na jednom z našich pracovišť, kontakty najdete zde. Rádi se vám budeme věnovat. Poradenství zájemcům je zcela nezávazné a bezplatné.

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.
16. července 2023

Jsme pěstouni, kteří vychovali tři děti, dvě už jsou zletilé a žijí samostatně. Rádi bychom do rodiny přijali další dítě, aby nejmladší chlapec nebyl sám. Ve vaší rubrice Hledáme vás mámo, táto nás, zaujal 10letý Radek. Můžete nám říct, odkud je, a jak máme dále postupovat?

Zobrazit odpověď

Vážení pěstouni, pokud máte kladně vyřízenou žádost o přijetí dalšího dítěte do rodiny, můžete se o Radka dotázat na KÚ v X, paní XY, tel. …. Uvádějte nikoli jméno dítěte (je změněno), ale číslo jeho spisu, které je…… Pokud jde o Vašeho nejmladšího chlapce, jistě jste mluvili o možnosti pořídit mu „parťáka“, a jestli jste nahlédli, že by to vítal, dejte se do toho!

PhDr. Alena Michalová
Vedoucí Poradny NRP Praha, klinická psycholožka, garantka rubriky Hledáme vás, mámo, táto.

Nebyla nalezena žádná otázka nebo odpověď.

O projektu

Jako Sdružení pěstounských rodin od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám. Poskytujeme trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám. Pěstounů v České republice přibývá, ale je jich stále nedostatek. Proto vznikl i tento web, s cílem rozšířit stávající platformy podpory těch, kdo uvažuje o pěstounství i osvojení.

Web Budoucipestouni.cz vznikl a dál se rozvijí za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, z Národního dotačního titulu Rodina.

Náš tým
Julija Prejsová
Julija Prejsová
koordinátorka projektu, správce online poradny
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
koordinátorka a správce emailové poradny
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin, kontakt pro stížnosti a podněty