Online poradna bude k dispozici 12.12. 2023 od 13:00 do 15:00 hodin s Mgr. Veronikou Karoušovou, vedoucí NRP, lektorka a konzultantka příprav pro Středočeský kraj.

Online poradna

Naši poradci budou vám k dispozici každé třetí úterý v měsíci v časech od 13:00 do 15:00. Komunikujte s nimi v reálném čase prostřednictvím online poradny.

Online poradna je v tuto chvíli offline. Termín dalšího poradenského dne je 12.12. 2023 od 13:00 do 15:00 hodin. Na vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Veronika Karoušová, vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj.

Pravidla online poradny

  • V online poradně můžete komunikovat s odborníky v reálném čase na téma z oblasti náhradní rodinné péče.
  • Na stránkách poradny dopředu avizujeme, který z odborníků bude vám k dispozici v ten konkrétní den. Budou to zejména psychologové z oblasti NRP, stávající pěstouni, pracovníci doprovázejících organizací, případně zástupci OSPOD.
  • Poradna je anonymní. Není nutné vyplňovat vaše skutečné jméno ani email. Žádné informace neshromažďujeme.
  • Formulujte svůj dotaz s ohledem na ochranu svých citlivých údajů o sobě či o jiných osobách.
  • V případě, že dotaz bude obsahovat hanlivé, nenávistné či pohoršující výrazy, nebudeme ho zveřejňovat ani na něj odpovídat.
  • Poradna je bezplatná.
  • Pokud máte otázku, která je spíše citlivějšího anebo specifického rázu, takže může vyžadovat delší čas na posouzení a zpracování, zašlete ji nejlépe do emailové poradny prostřednictvím formuláře anebo přímo na e-mail budouci@pestouni.cz. Odpověď nebude možné zpracovat v reálném čase, budeme se snažit odpovědět do tří pracovních dnů přímo na váš email.

Otázky a odpovědi

Dobrý den, jakou máte zkušenost se schválením domácího vzdělávání pro děti v pěst.péči? Je potřeba souhlas biol. rodičů? Pokud ano, bývá to problém? Děkuji

Dobrý den,

pracuji na úseku OSPOD přibližně 18 let, ale nikdy jsme u pěstounské rodiny neřešili žádnou alternativní výuku dětí, tedy ani domácí výuku.

Podle mého názoru hraje roli více faktorů, samozřejmě i výběr „kmenové“ školy, kde by dítě absolvovalo přezkoušení.

Výběr školy a vzdělávání obecně patří do významných záležitostí života dítěte. Patří sem např. i zdravotní úkony, trvalé bydliště apod.

V tomto ohledu mají kompetence rodiče, pokud jim nebyla pozastavena rodičovská odpovědnost nebo jí nebyli zbaveni.

Doporučila bych, pokud je to možné, zajistit souhlas alespoň jednoho z rodičů, anebo schválení soudem.

Obecně vždy doporučuji pěstounům, pokud jsou jim soudem svěřovány děti do péče, aby požádali soud a navrhli zařazení výše zmíněných kompetencí do výroku rozsudku soudu, tedy aby mohli v podstatných záležitostech života dítěte rozhodovat sami, bez souhlasu rodičů.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Děkuji vám za odpověď – jsme ten dotaz dole, že čekáme už tři roky i když jsme schválení. Ano, poslali jsme podnět na MPSV a teď čekáme. K tomu mne ještě napadá, jak to bude probíhat? Budeme předvolaní k jednání na MPSV? nebo máme čekat nějaký verdikt? Pokud i toto bude zamítnuté, co dál? Ve skupinách pro pěstouny jsme dokonce četli, že se někdo stěhoval do jiného kraje a pak to šlo. Shodou okolností nás čeká stěhování, tak jak to funguje, ten spis se přenese automaticky na jiný kraj a tam třeba bude šance?

Ještě jednou zdravím……

MPSV Vám pravděpodobně odpoví písemně. A máte pravdu…..v každém kraji je praxe jiná…..

Příjemné dny.

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Dobrý den, jak funguje OSPOD? Chodíte třeba do terénu? Potkávám často venku opilé rodiče a s nimi malé děti, pražské nádraží je tím pověstné, a nikoho to nezajímá. Mám volat policii nebo vás, sociálku? Bude se tím někdo zabývat? Odeberete děti přímo na ulici?

Dobrý den,

v kompetenci OSPOD je mnoho činností. Určitě sem patří vyhledávání ohrožených dětí,  terénní práce. Nicméně se to neděje tak, že by měli pracovníci OSPOD kapacitu na pravidelné obcházení určitých lokalit a stabilní vyhledávání potenciálně ohrožených dětí.

Oznamovací povinnost podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí má každý, kdo se dozví nebo je přítomen ohrožení vývoje a výchovy dítěte nebo je dokonce ohroženo zdraví a život dítěte.  V takovém případě je třeba přivolat PČR a ta se obrátí na pracovníka OSPOD.

Pracovníci OSPOD konají pohotovost 24 hodin, tedy v době úřední doby, ale pak i mimo ni, o víkendech, svátcích i přes noc.

A pokud je dítě v situaci, že není rodič či někdo ze širší rodiny schopen se o dítě postarat, není zde tedy žádná osoba, která by se o dítě postarala, tak službu konající pracovník OSPOD musí zajistit ochranu dítěte spočívající v umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo, a toho se snažíme využívat, může takové dítě umístit k pěstounům na přechodnou dobu.

Pěkný den.

 

 

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Dobrý den, někde jsem četla, že pěstouni nemají nárok na důchod, protože se jim roky péče o děti nezapočítávají jako náhradní doba. Co je na tom pravdy?

Dobrý den,

pokud se týká pěstounské péče a pobírání odměny pěstouna, tak to pravda není. Odměna pěstouna je vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně. Pěstouni jsou zařazeni pod ust. § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tedy jsou osobami, které jsou účastny důchodového pojištění. Do důchodu se započítává tedy odměna pěstouna, která je vyměřovacím základem a také samozřejmě doba, po kterou pěstoun vykonává pěstounskou péči. Jde o PP i PPPD. Pokud pěstoun kromě výkonu PP ještě pracuje nebo podniká, tak se mu bude navíc sčítat odměna pěstouna s mzdou nebo vyměřovacím základem OSVČ. Navýší si takto vyměřovací základ a bude mít vyšší důchod.

Ovšem u pěstounů, kteří pobírají příspěvek při pěstounské péči ( nezprostředkovaná PP), tak u nich se jedná o náhradní dobu důchodového pojištění a příspěvek při pěstounské péči nehraje pro zápočet do důchodu žádnou roli. Nicméně, taktéž má vliv na dobu pojištění.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Dobrý den, žádost podaná v červnu 2018, pak na kraji další kolečko, testy, přípravy. Jsme schválení na začátku roku 20. A od té doby nic. „Nemáme pro vás děti v registru“ a hotovo. Vlastní děti máme již dospělé. Kdykoliv se ozvu sama, tak: čekejte. A do kdy, prosím?
Ptali jsme se i na děti z vaší rubriky Hledáme mámu tátu, náš kraj ale zprostředkování zamítl. Všude se ale píše, jak je pěstounů nedostatek.
Co máme tedy dělat? Manželovi je 60, mě je 55 – jsme tedy starý a proto to nejde? Pro doplnění: my jsme žádali o děti předškolního věku, ne miminka, jsme ochotní přijmout i dva sourozence.

Dobrý den,

to je mi líto, protože jako pracovník OSPOD moc dobře vím, jaký je nedostatek pěstounů a jak to limituje celý proces ochrany dětí.

Dokonce bych řekla, že jsem dokonce velmi překvapená, že řešíte přijetí dítěte už více než 3 roky. Nevím, ke kterému krajskému úřadu patříte, ale jako dlouholetý pracovník v oblasti OSPOD bych jedině doporučila obrátit se na MPSV.

Pěkný den.

 

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Vážená paní Sojková, procházím přípravou na PPPD. Jsem v polovině vyřizování. Psychotesty mám za sebou. Chtěla bych se zeptat, jak moc se doporučení lektorů příprav a psychologů berou v potaz při schválení dál do evidence PPPD? Děkuji.

Dobrý den,

podle mých zkušeností hraje zásadní roli posouzení psychologů, kteří se účastní příprav.

Pěkný den a držím pěsti 🙂

T.Sojková

 

Ještě otázka jaký věk musí mít žadatel pro menší dítě, nám řekli, že jelikož je mě 55 let (v době podání tehdy 50) a manželovi 60 let (při podání 55) máme nárok na dítě tak od 5 let. Je to někde stanoveno? nemohu to dohledat. Jsme dlouhodobá pěstounská péče.

Dobrý den,

v rámci sociálně-právní ochrany dětí a právních předpisů souvisejících s touto problematikou, není stanovena žádná věková hranice, která by byla stanovena u žadatele o PP pro určitou věkovou hranici dítěte.

Tyto okolnosti posuzují a rozhodují převážně psychologové na krajských úřadech, které zprostředkovávají náhradní rodinou péči. Jedině oni tedy mohou zdůvodnit, co je případně k takovému rozhodnutí a posudku vede.

 

 

Pěkný den.

T. Sojková

 

Poměrně často vnímám reakce na pochybení ospod při snaze vracet děti z pppd ale i dpp zpět do biorodin. Několika kauzami se zabýval i ústavní soud a pochybení ospod potvrdil. Někdy to vypadá že bio krev je pro ospod téměř posvátná a neváhá vrátit do biorodiny dítě opuštěné matkou v porodnici třeba i po několika letech pokud si rodič upraví poměry. Neohlíží se na potřeby dítěte které navázalo nový vztah k pěstounům. A svým nezájmem mu způsobí další trauma. Co nutí pracovníky ospod rozhodovat více v zájmu biorodičů než v zájmu dítěte? Má pracovník ospod svědomí? A jakou nese faktickou zodpovědnost za své špatné rozhodnutí které třeba poškodí dítě?

Je mi líto, ale na Váš dotaz se mi těžko hledá odpověď. OSPOD má v systému NRP postavení nejen úředníka s povinností dodržování právních předpisů, ale má mít i vysoký etický přístup ke všem kauzám, které řeší. A zastupuje dítě, tedy nemusí svými návrhy a postupy uspokojovat rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu a vývoj dítěte.

OSPOD je koordinátorem celého procesu, nemá odpovědnost za výsledek, ale za postup. Zde se mi ale těžko hodnotí postup OSPOD, o němž píšete, protože neznám konkrétní kauzu a co jí předcházelo.

Samozřejmě, že kontakty s biologickými rodiči, případně dokonce návraty dětí od pěstounů do biologických rodin nesmějí být konány neuváženě, ale naopak s patřičným profesionálním a lidským přístupem. Těžko se mi odpovídá na Váš dotaz také za situace, že u nás na OSPODu jsme řešili takové případy a ve dvou velmi citlivých případech  se proti našemu postupu ( kdy jsme nesouhlasili s návratem dětí do biologické rodiny) postavil proti našemu návrhu soud, dokonce Ústavní.

Určitě si nemyslím, že by obecně všechny OSPODy postupovali tak, že by hájili pouze zájmy rodičů a nikoliv zájmy dětí.

T. Sojková

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Dobrý den, jistý OSPOD nám nedoporučil podat žádost o pěstounství. Šli jsme s manželem na úvodní schůzku a po pohovoru s pracovnici nám bylo řečeno, že nemáme „správnou“ motivaci a že neprojdeme a nemá smysl dál vyřizovat Má OSPOD takovou pravomoc? Můžeme s tímto něco udělat? Lze změnit OSPOD nebo je to vázáno na trvalé bydliště? Děkuji.

Dobrý den,

na Váš dotaz mohu reagovat jen tak, že si nedovedu představit, který pracovník OSPOD by si dovolil na prvotní schůzce nedoporučit podání žádosti o zařazení do žadatelů o PP.

OSPOD má podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve svých povinnostech poskytnout vám komplexní poradenství z oblasti NRP, provést vás vyplněním žádosti a dalších důležitých dokumentů, které jsou nedílnou součástí žádosti.

Vhodnost či nevhodnost zařazení pak posuzuje krajský úřad.

Pěkný den.

Bc. Taťána Sojková
vedoucí OSPOD Kuřim

Paní Striová, můj dotaz bude mimo, nejsem normální pěstoun, ale Váš názor mne zajímá. Neznáme se osobně, a ani mne nedoprovázíte, mám svou doprovodku i klíčovku. Ale jste mediálně známá, i jsem četla Vaši knihu. Obdivuji, že se někdo rozhodne přijmout tolik cizích dětí. Sama jsem musela přijmout za své děti sestry, stalo se to ze dne na den. Mám je ráda, celkem to dáváme, ale je to i náročné. Ještě náročnější je tlak okolí, že jsme příbuzenští, kteří to děláme pro peníze. Slýchávám to denně, z úst sousedů, co třeba vědí, jak to bylo. Je proti tomu nějaká obrana? Řešili jste to, jako dlouhodobí? Pokud ten dotaz není vhodný, nemusíte odpovídat. Ale poslední dobou nějak nejsem proti útokům obrněná…

Dobrý den,

tak tento problém jsem ze začátku našeho pěstounství velmi silně vnímala. Tenkrát pěstounská péče nebyla tak mediálně známá, a ani ne moc finančně hodnocená. K tomu se ještě přidávala nedůvěra okolí, zda výchovu našich dětí zvládneme. Byla to dlouhá cesta, než nám naše okolí začalo víc věřit.

Byla jsem si vědoma toho tlaku z okolí, třeba i jak jsou naše děti oblečené, jak se chovají na veřejnosti. Setkala jsem se i se závistí, když naše děti byly úspěšnější než jejich.

Byla jsem na tyto signály dost citlivá. Naše přijaté děti nejsou našeho etnika, takže byly i víc vidět.

Naštěstí máme velkou oporu v naší širší rodině i mezi přáteli. Právě s nimi jsme s našimi dětmi trávili víc času. Někteří přátelé odešli, jiní přibyli.  Pokud v okolí jsou lidé s negativním postojem, o to víc vyhledávat společnost lidí, kteří Vás přijímají.

 

RNDr. Miloslava Striová
adoptivní a pěstounská maminka, klíčová pracovnice rodin
O projektu

Správcem webu Budoucipestouni.cz je Sdružení pěstounských rodin z.s.

Od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám. Poskytujeme trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám.

 

Pěstounů v České republice přibývá, ale je jich stále nedostatek. Proto vznikl i tento web, s cílem rozšířit stávající platformy podpory těch, kdo uvažuje o pěstounství. Jste to možná Vy, kteří máte hodně lásky, síly a statečnosti přijmout do rodiny ohrožené dítě. Na své životní cestě nebudete sami. Můžete se spolehnout na pochopení, pomoc i doprovázení naší organizace.

 

Web Budoucipestouni.cz vznikl v roce 2023 za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, z dotačního programu Rodina.

Náš tým
Julija Prejsová
Julija Prejsová
koordinátorka projektu, správce online poradny
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
koordinátorka a správce emailové poradny
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin, kontakt pro stížnosti a podněty