Další online poradna proběhne v úterý 25. června v čase od 19:00 do 21:00hodin. K dispozici vám bude Mgr. Zdeňka Zamazalová, vedoucí Poradny NRP Telč, klíčová pracovnice rodin s více než 25 letou zkušenosti z OSPOD na Městském úřadě Telč a Magistrátu města Jihlavy. Aktuálně v provozu je emailová poradna, kam můžete i nadále zasílat svoje dotazy: budouci@pestouni.cz. S důvěrou se na nás obraťte. Inspirovat se můžete také zodpovězenými dotazy online poradny zde.

Webináře a akce pro širokou veřejnost

Zde pro zájemce z řad široké veřejnosti představujeme zajímavá témata, která se týkají pěstounské péče, seznamujeme se základními pojmy a dalšími tématy, které se týkají dětí v pěstounské péči.

Co zvážit, než se rozhodnete

Co zvážit, než se rozhodnete

Přednáší Mgr. Veronika Karoušová

Na co bych se měla(a) ptát sam(a) sebe v úvahách stát se pěstounem? Které zdroje mohou podpořit mé rozhodnutí? Jak vypadají přípravy? To vše a mnoho dalších podnětů najdete v našem neformálním, ale jistě inspirativním videu.

Rozhovor s Mgr. Veronikou Karoušovou, vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorkou a konzultantkou příprav náhradní rodinné péče pro Středočeský kraj vedla Mgr. Barbora Závorová Čížková, klíčová pracovnice Sdružení pěstounských rodin.

Webinář byl zpracován v roce 2023 Hledáme vás, mámo, táto III – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, z dotačního programu Rodina. 

Otevřít webinář na YouTube
Význam rodiny pro vývoj dítěte

Význam rodiny pro vývoj dítěte

Přednáší PhDr. Irena Sobotková

Ústředním tématem webináře je význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte. V kontextu pěstounské péče poskytne potenciálním zájemcům o pěstounství užitečné informace o roli rodiny v pomoci ohroženým dětem. Nabídne hlubší porozumění jedinečnosti (funkční) rodiny a její úlohy v životě člověka.

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Mám zájem o přístup k tomuto videu
Pěstounská péče pohledem psychologa

Pěstounská péče pohledem psychologa

Přednáší PhDr. Mgr. Michal Tesař

V tomto webináři se dotkneme otázek motivace zájemců o pěstounství. Dále nabídneme stručný přehled disfunkcí biologických rodin a poukážeme na to, s jakými potížemi mohou přicházet děti do pěstounské péče a s čím se pěstoun může potýkat.

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Mám zájem o přístup k tomuto videu
Systém péče o ohrožené děti

Systém péče o ohrožené děti

Přednáší Bc. Taťána Sojková

Webinář podrobně osvětlí zájemcům problematiku sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v ČR, včetně legislativního rámce SPOD a popíše roli orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v procesu pomoci ohroženým dětem.

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Mám zájem o přístup k tomuto videu
Duchovní rozměr pěstounství pohledem kněze

Duchovní rozměr pěstounství pohledem kněze

Přednáší P. Tomáš Žižkovský

Co má kněz do pěstounství co mluvit? Co se myslí „duchovním rozměrem“ pěstounství? Na tyto a další otázky odpoví v tomto webináři P. Tomáš Žižkovský, římskokatolický kněz a nejstarší z rodiny Žižkovských. Jeho rodiče vychovávali 7 vlastních děti a 8 přijali do pěstounské péče. Co je k tomu vedlo? I o tom se dozvíte z našeho webináře.

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Mám zájem o přístup k tomuto videu

Máte zájem o přístupy k těmto webinářům? Kontaktujte nás.

Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
koordinátorka vzdělávání a správce emailové poradny
O projektu

Jako Sdružení pěstounských rodin od roku 1995 pomáháme pěstounským rodinám. Poskytujeme trvalou podporu, poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání a doprovázení dětem a pečujícím osobám. Pěstounů v České republice přibývá, ale je jich stále nedostatek. Proto vznikl i tento web, s cílem rozšířit stávající platformy podpory těch, kdo uvažuje o pěstounství i osvojení.

Web Budoucipestouni.cz vznikl a dál se rozvijí za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, z Národního dotačního titulu Rodina.

Náš tým
Julija Prejsová
Julija Prejsová
koordinátorka projektu, správce online poradny
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
koordinátorka a správce emailové poradny
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin, kontakt pro stížnosti a podněty