Online poradna bude v provozu opět v roce 2024. Obracet se na nás můžete stále prostřednictvím emailu budouci@pestouni.cz anebo se inspirovat dotazy a odpověďmi z předchozích poradenských dní ZDE. Těšíme se na dotazy a děkujeme za důvěru.

Jak se staneme pěstouny? O procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

8 otázek

Výsledky

#1. Uvažuji o pěstounství, kde začnou mé konkrétní kroky?

#2. Od orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) obce s rozšířenou působností v procesu zprostředkování pěstounské péče můžu očekávat:

#3. Od krajského úřadu v procesu zprostředkování pěstounské péče můžu očekávat:

#4. Které informace o sobě budu zřejmě vyplňovat v žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče anebo osvojení?

#5. Psychologické posouzení obvykle zahrnuje:

#6. "Oznámení o vytipování vhodného budoucího pěstouna" je dokument, jehož doručením

#7. Pokud budu vybrán/a jako vhodná osoba pro konkrétní dítě, se spisem dítěte mne seznámí:

#8. Do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do mé péče mám povinnost:

Dokončit kvíz