Online poradna bude v provozu opět v roce 2024. Obracet se na nás můžete stále prostřednictvím emailu budouci@pestouni.cz anebo se inspirovat dotazy a odpověďmi z předchozích poradenských dní ZDE. Těšíme se na dotazy a děkujeme za důvěru.

O systému péče o ohrožené děti převážně vážně

9 otázek

Výsledky

#1. Která ministerstva se podílejí na řešení situace ohrožených dětí v ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra?

#2. Které instituty v ČR zajišťují sociálně-právní ochranu dětí: a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností; b) obecní úřady, újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady; c) krajské úřady; d) Ministerstvo práce a sociálních věcí; e) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí; f) Úřad práce České republiky.

#3. Které samosprávné celky mají největší pravomoc v systému sociálně-právní ochrany dětí?

#4. Co je IPOD?

#5. Mají IPOD všechny děti, které se narodily v České republice?

#6. Znáte rozdíl mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a doprovázející organizací?

#7. Kdo se mi bude věnovat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, když se rozhodnu stát se pěstounem a podat žádost?

#8. Kde se setkám s klíčovou pracovnicí/pracovníkem v souvislosti s náhradní péčí?

#9. Jak se hovorově říká klíčové pracovnici

Dokončit kvíz